Công nghệ Tin tức

  • 27/02/2024 - 15:08

    Uber: Kỳ lân vấp ngã tái sinh

    Ngược với nhiều doanh nghiệp, COVID-19 hóa ra là thời điểm chuyển mình quan trọng cho sự tăng trưởng của Uber.
  • 26/02/2024 - 14:00

    Thức thời với A.I

    Cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (A.I) ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Câu hỏi lớn là xã hội con người sẽ ra sao trong thời gian sắp tới?