Công nghệ Tin tức

  • 19/03/2024 - 16:24

    Lo ngại deepfake trong năm bầu cử

    Việc sử dụng deepfake giả mạo các chính trị gia ngày càng trở nên phổ biến, nhất là khi năm 2024 là năm bầu cử toàn cầu lớn nhất trong lịch sử.