TikTok Tin tức

 • 17/03/2023 - 16:40

  TikTok xem xét khả năng tách khỏi ByteDance

  Nền tảng video ngắn TikTok xem xét tách khỏi công ty mẹ ByteDance ở Trung Quốc trong trường hợp các đề xuất của công ty không được Chính phủ Mỹ thông qua.
 • 23/02/2023 - 11:19

  TikTok TV ra mắt tại Việt Nam

  Người dùng có thể cài đặt thông qua việc đăng nhập vào ứng dụng TikTok TV bằng tài khoản TikTok hiện có.
 • 19/10/2022 - 11:10

  Ai sợ TikTok?

  Sau khi chinh phục những kỷ lục về người dùng, từ nền tảng giải trí, ứng dụng TikTok bắt đầu kiếm tiền bằng việc nhảy sang địa hạt thương mại điện tử.