Thứ Năm | 11/04/2013 15:02

12 nữ doanh nhân thay đổi giới kinh doanh

Từ Weight Watchers, Chanel cho đến công ty tái chế giấy lớn nhất của Trung Quốc, những người phụ nữ thông minh đã đứng phía sau rất nhiều doanh nghiệp lớn.

) - : Năm 1998 . - : Năm 1937 còn , . chương trình . , bà chuyển , . : Năm 1965 : Năm 1976 Bà nói lý do , sauđó lại . : "Bà sản phẩm bền vững cho một thị trường đại chúng. " Shaw 1953 ) - , : Năm 1978 Shaw hội )- 1995 USD, trongdanh sách những người giàu nhất Trung Quốc theo báo cáo của , giấy. côngty .

Nguồn CNN


Sự kiện