Doanh nhân Tin tức

Đối thoại với những người tiên phong

Đối thoại với những người tiên phong

“Đối thoại với những người tiên phong” là cuốn sách tập hợp những cuộc trò chuyện với các doanh nhân hàng đầu Việt Nam dẫn dắt bởi nhà báo Vũ Kim Hạnh.