Thương hiệu Tin tức

Thế thủ của May Việt Tiến

Thế thủ của May Việt Tiến

Các thương hiệu thời trang nội địa như May Việt Tiến đang xoay chuyển mô hình kinh doanh trong chuỗi cung ứng dệt may.

  • 27/03/2024 - 14:00

    Đưa thương hiệu Việt vào Mỹ

    Thay vì chấp nhận phận gia công, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tìm được cơ hội lớn tại thị trường Mỹ bằng chính thương hiệu riêng.
  • 23/02/2024 - 09:19

    Cẩm nang Quản trị thương hiệu

    Một cuốn sổ tay rút gọn đúc kết kiến thức, kỹ năng cho đến những trải nghiệm phong phú trong hoạt động truyền thông, quản trị thương hiệu.