Facebook Tin tức

  • 17/08/2022 - 16:58

    GenZ đang dần lãng quên Facebook

    Mức độ ưa chuộng của người trẻ đối với các nền tảng mạng xã hội đang có sự thay đổi, lượng người trẻ sử dụng Facebook lại giảm nhanh chóng.