Siêu cường kinh tế Tin tức

  • 16/02/2014 - 13:11

    Tiêu dùng kiểu Trung Quốc

    Kinh tế thế giới từng chuyển biến mạnh mẽ với sự nổi lên của người tiêu dùng Mỹ những năm 1950-1960. Giờ đây, tiếp theo sẽ là Trung Quốc.