London Tin tức

  • 07/05/2023 - 11:43

    Lễ đăng quang của Vua Charles III

    Vua Charles III lên ngôi trong lễ đăng quang diễn ra tại Tu viện Westminster ở thủ đô London, Anh. Trong đó có hơn 100 nguyên thủ quốc gia đến tham dự.