Kinh tế xanh Tin tức

 • 15/04/2024 - 07:30

  Vốn mỏng khó làm ESG

  Chi phí lớn và thời gian chuyển đổi dài trở thành những nút thắt cản trở quá trình thực hành ESG của doanh nghiệp.
 • 08/02/2024 - 07:30

  Động lực số & xanh

  “Cỗ xe tam mã” trong tăng trưởng 3 thập kỷ qua cần nâng cấp bằng động cơ tăng trưởng mới mạnh mẽ hơn gắn liền với kinh tế số, kinh tế xanh.
 • 08/12/2023 - 07:30

  Giờ G chế tài tái chế

  Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) có hiệu lực từ đầu năm 2024 đưa hoạt động tái chế rác thải vào chế tài đối với doanh nghiệp.