Khu dân cư Tin tức

  • 25/06/2013 - 16:50

    Đổi vỏ dự án không dễ!

    Hiện danh sách các dự án xin chuyển đổi sang nhà ở xã hội của cả nước đã được công bố. Nhiều doanh nghiệp cho biết, đa phần dự án xin chuyển đổi đều gặp khó do vướng quá nhiều thủ tục.