Xuất khẩu Tin tức

Nội thất Việt đẩy mạnh ODM

Nội thất Việt đẩy mạnh ODM

Đầu tư thiết kế để đạt giá trị cao hơn trên chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nội thất Việt đang thích ứng với những đòi hỏi mới của thị trường toàn cầu.