Xuất khẩu Tin tức

  • 25/03/2024 - 14:00

    Đường dài ODM của gỗ nội thất

    Đầu tư vào thiết kế hiện được coi là tương lai của xuất khẩu đồ gỗ nội thất, nhưng giới hạn về nguồn lực con người vẫn cách xa triển vọng.
  • 14/03/2024 - 14:00

    Thế khó của Garmex Sài Gòn

    Tình cảnh của một trong những doanh nghiệp xuất khẩu dệt may có tiếng tại phía Nam cho thấy khó khăn thực sự của của ngành dệt may nói chung.