Trái phiếu Tin tức

  • 06/06/2024 - 17:17

    Áp lực về trái phiếu vẫn đáng lo

    Ước tính sẽ có khoảng 163.905 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 69.627 tỉ đồng, tương đương 42,5%.
  • 13/05/2024 - 09:00

    Lãi suất lên từ đáy

    Mặt bằng lãi suất tiết kiệm đang dò đáy ở mức thấp kỷ lục trong 20 năm qua phát đi nhiều tín hiệu mới của nền kinh tế.