Tỉ phú USD Tin tức

Cách giới siêu giàu nắm giữ tiền mặt

Cách giới siêu giàu nắm giữ tiền mặt

Giới siêu giàu cũng nhận ra tầm quan trọng của việc giữ đủ tiền mặt để trang trải chi phí sinh hoạt, cũng như trường hợp khẩn cấp có thể phát sinh.