Thuỷ hải sản Tin tức

Tép Bạc nuôi tôm vàng

Tép Bạc nuôi tôm vàng

Từ website chia sẻ kiến thức nuôi tôm, Trần Duy Phong đã phát triển thành hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ nuôi tôm thâm canh.

  • 25/08/2023 - 14:25

    Trung Quốc cấm hải sản từ Nhật

    Nhật đinh ninh việc xả nước đã qua xử lý là an toàn và cần thiết để giải phóng không gian tại nhà máy điện hạt nhân đang bị tê liệt.