Năm 2022 Mỹ nhập khẩu khoảng 194 tỉ USD hàng nông sản. Ảnh: TL.

 
Trọng Hoàng Thứ Hai | 13/11/2023 16:13

Những thực phẩm được Mỹ nhập khẩu nhiều nhất

Việt Nam có một mặt hàng nông sản có giá trị nhập khẩu vào Mỹ lớn là hạt điều bóc vỏ với kim ngạch năm 2020 đạt gần 1 tỉ USD.

Mỹ là nước sản xuất và xuất khẩu thực phẩm lớn trên thế giới, đồng thời cũng là một nước nhập khẩu thực phẩm lớn. Do tính mùa vụ và khí hậu, một số loại nông sản không thể canh tác trên đất Mỹ, hoặc sản lượng không đủ đáp ứng nhu cầu. Trên thực tế, nhiều loại rau quả tiêu thụ phổ biến ở Mỹ được nhập khẩu từ các quốc gia khác.

Năm 2020, Mỹ nhập khẩu khoảng 148 tỉ USD nông sản. Con số này tăng lên 194 tỉ USD vào năm 2022, theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ. Khoảng 50% nông sản nhập khẩu của Mỹ là những sản phẩm như trái cây, rau, hạt… Các danh mục nhập khẩu lớn gồm đường, sản phẩm nhiệt đới, thịt, ngũ cốc và hạt có dầu. Hiện tại, Mexico là nước xuất khẩu trái cây và rau vào Mỹ lớn nhất. Việt Nam cũng có một mặt hàng nông sản có giá trị nhập khẩu vào Mỹ lớn là hạt điều bóc vỏ với kim ngạch năm 2020 đạt gần 1 tỉ USD.

Đồ họa dưới đây sử dụng dữ liệu từ Chatham House Resource Trade Database (CHRTD) cho thấy những loại thực phẩm được Mỹ nhập khẩu nhiều nhất:

Có thể bạn quan tâm:

Năm 2022, người nhập cư chiếm 13,9% dân số Mỹ