Tép Bạc Tin tức

Tép Bạc nuôi tôm vàng

Tép Bạc nuôi tôm vàng

Từ website chia sẻ kiến thức nuôi tôm, Trần Duy Phong đã phát triển thành hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ nuôi tôm thâm canh.