Tăng trưởng GDP Tin tức

  • 29/12/2023 - 09:49

    GDP cả năm 2023 tăng 5,05%

    Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước.