Suy thoái Tin tức

  • 27/06/2023 - 17:22

    Suy thoái cũng không quá đáng sợ

    Các quốc gia sẽ không đi theo một chu trình giống hệt nhau, nhưng về cơ bản suy thoái đã diễn ra ở một số quốc gia rồi.