Trịnh Tuấn Thứ Hai | 07/08/2023 13:55

15 gia đình đa thế hệ giàu nhất châu Á

Nhiều triều đại gia đình đã định hình nền kinh tế châu Á, từ các tập đoàn năng lượng đến các đế chế ngân hàng.