Quyên Nhi Thứ Tư | 30/08/2023 09:19

Có phải người làm tài chính chỉ luôn nói về con số?


Nội dung Podcast

Liệu “cửa ải” cuối cùng khi quyết định chi tiền đầu tư có lạnh lùng như những con số hay không?

“Đưa ra quyết định từ những con số” luôn là phương châm hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư. Bên cạnh những yếu tố về sự độc đáo của một thương hiệu, tỉ suất lợi nhuận trên đầu tư là yếu tố tiên quyết sự thành - bại của một cuộc đầu tư từ các doanh nghiệp lớn.