Quỳnh Như Thứ Ba | 30/08/2022 20:00

Ảo tưởng làm giàu từ trào lưu kiếm tiền mới trên TikTok


Nội dung Podcast

Tiktok bùng nổ khiến một vài người đang bị thu hút với công việc không cần chuyên môn, chỉ cần một chiếc điện thoại để tạo video trên nền tảng này.

UGC (User Generated Content) là nội dung do người dùng - những khách hàng trực tiếp mua, sử dụng và đánh giá sản phẩm của doanh nghiệp - tạo ra.