Ngành nông nghiệp cần có chiến lược mới với tầm nhìn bao quát dài hạn trong nhiều năm tới. Ảnh: TL.

 
Sơn Mai Thứ Ba | 08/02/2022 22:18

Việt Nam vào Top 10 nền nông nghiệp xanh, hiện đại nhất thế giới vào năm 2050?

Mục tiêu đến 2025, Việt Nam sẽ phấn đấu nằm trong top 10 nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện đại nhất thế giới.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết định phê duyệt và ban hành chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo chiến lược này, nông nghiệp Việt Nam hiện đã bước sang giai đoạn mới trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn tiến rất nhanh, hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp trong nước cũng như thị trường toàn cầu.

Ngành nông nghiệp cần có chiến lược mới với tầm nhìn bao quát dài hạn trong nhiều năm tới. Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 2,5 - 3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 5,5 - 6%/năm; mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 5 - 6%/năm.

Ảnh: TL.

Theo chiến lược này, nông nghiệp Việt Nam hiện đã bước sang giai đoạn mới trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn tiến rất nhan. Ảnh: TL.

Chiến lược này cũng đặt mục tiêu phải nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 - 3 lần so với năm 2020. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 - 1,5%/năm. Tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỉ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%; cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Để thích ứng với biến đổi khí hậu, chiến lược này cũng đặt mục tiêu phát triển nền nông nghiệp Việt Nam từ nay đến năm 2030 phải xử lý tốt vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, đóng góp vào thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính do các quốc gia tự quyết định, phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 10% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, nội dung chiến lược cũng xác định tầm nhìn đến năm 2050 phấn đấu đưa Việt Nam trở thành 1/10 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới. Nông nghiệp Việt Nam phải là nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh có ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; kết nối chặt chẽ và hài hòa với đô thị, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân nông thôn tiệm cận với đô thị, không còn hộ nghèo.

Thêm xanh cho chỉ số