Phá sản Tin tức

  • 04/10/2022 - 17:11

    Credit Suisse sẽ là Lehman Brothers thứ 2?

    Các nhà phân tích của JP Morgan cho biết, dựa trên tình hình tài chính vào cuối quý II, nguồn vốn và thanh khoản của Credit Suisse hoàn toàn “khỏe mạnh”.