Nông nghiệp xanh Tin tức

Vốn xanh cho nông nghiệp xanh

Vốn xanh cho nông nghiệp xanh

Nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, Việt Nam đang trở thành một nhân tố quan trọng trong nông nghiệp toàn cầu.

  • 17/02/2018 - 08:30

    Nông nghiệp kiểu Mỹ ở Việt Nam

    Doanh nhân Mỹ, ông Alexander Nguyễn đang nắm bắt xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam để triển khai kế hoạch kinh doanh mới.
  • 29/08/2013 - 19:49

    Myanmar: Thương nhớ cánh đồng xanh

    Cùng với ống khói nhà máy hay khu thương mại trọc trời, cánh đồng xanh bất tận cũng sẽ mang lại thịnh vượng cho niềm tự hào tiếp theo của châu Á.