Nhập khẩu Tin tức

  • 30/05/2024 - 17:46

    Kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm 2024

    Trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 66,62 tỉ USD, tăng 9,1% so với tháng trước và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.
  • 02/05/2024 - 17:25

    Kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm

    Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỉ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.