Nghệ thuật Tin tức

  • 04/03/2024 - 15:00

    Ngành Piano Trung Quốc đã đến ngày tàn?

    Từng là biểu tượng của sự giàu có và địa vị xã hội, đàn piano đang mất dần sức ảnh hưởng ở Trung Quốc, đặc biệt là ở tầng lớp trung lưu.
  • 28/01/2024 - 17:53

    Làm mới nghệ thuật

    Sau quá trình tiếp nhận quá nhiều văn hóa du nhập, người trẻ đang từng bước quay về và tìm kiếm những giá trị bền vững từ chính văn hóa bản địa.