Nền kinh tế Tin tức

Cách nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm

Cách nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm

Lần hạ cánh mềm này có ý nghĩa lớn trong lịch sử nước Mỹ, bởi nền kinh tế không chỉ không giảm tốc mà còn trên đà tăng trưởng.