Trịnh Tuấn Thứ Năm | 17/08/2023 14:52

Việt Nam ở đâu trên bản đồ tài sản thế giới?

Theo dự báo, tổng tài sản ròng của hộ gia đình trên toàn cầu đến năm 2027 sẽ đạt 629 nghìn tỉ USD, tức là tăng 38%.