Thị trường nội thất ký túc xá nở rộ. Ảnh: Saostar.

 
Thùy Linh Thứ Bảy | 25/09/2021 11:00

Thị trường nội thất ký túc xá nở rộ

Thị trường nội thất ký túc xá năm nay được đánh giá đạt tới 26,7 tỉ USD

Thị trường nội thất ký túc xá năm nay được đánh giá đạt tới 26,7 tỉ USD