Trọng Hoàng Thứ Ba | 05/09/2023 07:41

Rau quả xuất khẩu có thể mang về 5 tỉ USD

Với việc mang về 1,2 tỉ USD kim ngạch, sầu riêng chính là nhóm hàng đóng góp lớn cho kỷ lục của rau quả.