Thùy Linh Chủ Nhật | 27/08/2023 16:15

Người Việt mê uống bia, quên đọc sách

Nghịch lý này nói lên điều gì về thói quen, lối sống của người Việt?