Khánh An Thứ Ba | 10/10/2023 14:14

Không quá lo lạm phát

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng vẫn có cơ sở để không quá lo lắng về diễn biến lạm phát trong nước.