Lam Nhi Thứ Sáu | 18/08/2023 13:41

Cấp e-visa tất cả các nước, du lịch Việt được gì?

Du lịch Việt cần đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao công tác quản lý điểm đến từ trung ương đến địa phương.