Trịnh Tuấn Thứ Hai | 19/06/2023 16:02

Các loại trái cây Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Anh

Lô vải không hạt đầu tiên của Việt Nam ra mắt tại thị trường Anh ngày 16/6/2023, trước đó còn có bưởi Tân Lạc, cam Cao Phong,...