Logistics Tin tức

  • 27/12/2023 - 17:04

    ITL đầu tư thêm 20 xe tải Isuzu QKR

    ITL nhận bàn giao 20 xe tải Isuzu QKR Euro 4 nhằm tăng cường năng lực vận chuyển và gia tăng nỗ lực cắt giảm khí thải, hướng đến tăng trưởng xanh.