Lạm phát Tin tức

  • 02/07/2023 - 21:28

    Lạm phát giảm mạnh tại Sri Lanka

    Sri Lanka cần hoàn thành tái cơ cấu nợ trong nước trước đợt xem xét đầu tiên của IMF về gói cứu trợ trị giá 3 tỉ USD vào tháng 9.