Lạm phát Tin tức

  • 15/11/2023 - 16:37

    Nhật Bản "mong" lạm phát

    Nhật Bản muốn kích thích lạm phát nhằm thoát khỏi cái bẫy giảm phát trong suốt 1/4 thế kỷ qua.
  • 10/11/2023 - 17:27

    Trung Quốc lại rơi vào giảm phát

    Cuộc khủng hoảng ngành bất động sản, rủi ro nợ địa phương và sự khác biệt về chính sách với phương Tây đều làm phức tạp quá trình phục hồi.