Lạm phát Tin tức

  • 21/03/2024 - 15:27

    Cách nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm

    Lần hạ cánh mềm này có ý nghĩa lớn trong lịch sử nước Mỹ, bởi nền kinh tế không chỉ không giảm tốc mà còn trên đà tăng trưởng.
  • 05/01/2024 - 13:37

    5 lý do lạc quan về kinh tế Mỹ

    Giới đầu tư và cả các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã kỳ vọng lạm phát sẽ giảm sau khi lập đỉnh 4 thập kỷ vào mùa hè năm 2022.