Xuất khẩu gạo của Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2023 thiết lập kỷ lục mới khi vượt mốc 3,67 tỉ USD của cả năm 2012. Ảnh: TL

 
Trọng Hoàng Thứ Hai | 06/11/2023 15:51

Xuất khẩu gạo lập kỷ lục

Tính chung 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 4 tỉ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022.