Thứ Hai | 16/04/2012 11:43

Vẫn cấp chứng thư kiểm dịch thực vật cho hàng rau quả xuất sang EU

Theo ông Hoàng Trung, phó Cục trưởng cục Bảo vệ thực vật, Cục chỉ siết chặt việc kiểm dịch chứ không ngừng cấp chứng thư.
Theo ông Hoàng Trung, Phó cục trưởng cục Bảo vệ thực vật, trước cảnh báo của Liên minh châu Âu (EU) về chất lượng rau quả của Việt Nam sang thị trường này, tại Diễn đàn doanh nghiệp các tỉnh phía Nam tổ chức ngày 29/3 vừa qua, Cục bảo vệ thực vật đã thông báo cho các doanh nghiệp chủ động phối hợp với Cục nhằm thắt chặt việc kiểm dịch thực vật.

Nhiều phương tiện thông tin đại chúng nói rằng Cục Bảo vệ thực vật ngừng cấp giấy kiểm dịch. Ông Trung khẳng định thông tin trên là không chính xác. Hiện các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả đi EU sau khi được Cục Bảo vệ thực vật thực hiện kiểm dịch đạt yêu cầu thì vẫn cấp chứng thư xuất khẩu đi EU bình thường.

1. Chủ hàng thực hiện khai báo thông tin trong chứng thư bảo vệ thực vật không chính xác.2. Không thực hiện đầy đủ việc kiểm dịch, khử trùng theo tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật số 15 của quốc tế với các lô hàng đóng bao bì bằng gỗ.3. Xuất khẩu hàng nằm trong danh mục hàng rau quả cấm nhập khẩu của EU.4. Rau quả xuất khẩu, đặc biệt là rau thơm, mướp đắng, húng quế nhiễm các loại dịch hại như bọ phấn, bọ trĩ...

Nguồn Nông nghiệp


Sự kiện