Doanh thu du lịch lữ hành đã tăng 53,6% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: TL

 
Lam Nhi Thứ Tư | 02/08/2023 14:38

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,4%

7 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.529,8 nghìn tỉ đồng.