Thứ Năm | 22/11/2012 15:55

NTB đã thoái vốn tại công ty con và chuyển đổi mô hình công ty

NTB đã thoái hết vốn ở CTCP sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng 584.8. Mô hình NTB không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc.
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 NTB công bố thông tin về việc thoái vốn tại công ty con.

Theo đó, ngày 30/6/2012, NTB đã thoái hết vốn ở Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng 584.8

Hiện nay, mô hình công ty của NTB không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc. Loại Báo cáo tài chính phải công bố là báo cáo tài chính của công ty.

Quý III/2012, NTB lỗ 24,8 tỷ đồng, nâng lỗ 9 tháng lên 30,2 tỷ đồng.

Nguồn Khampha/HSX


Sự kiện