Theo kế hoạch phấn đấu tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 80%. Ảnh: Quý Hòa.

 
Lam Nhi Thứ Năm | 18/01/2024 16:34

Năm 2024: Nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 3,2-4%

Ngành nông nghiệp đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024 như tổng kim ngạch xuất khẩu nông- lâm- thủy sản khoảng 54-55 tỉ USD.

Theo Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 11/1/2024, ngành nông nghiệp đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024 như: Tốc độ tăng trưởng GDP của toàn ngành 3,2-4%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 54-55 tỉ USD; tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 80%; tỉ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42,02%, nâng cao chất lượng rừng; tỉ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn trên 58%...

Ngành cũng phấn đấu số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là 11.500 sản phẩm. Về tốc độ tăng trưởng GDP, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu cao hơn so với Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP là từ 3,05 đến 3,2%.

Có thể bạn quan tâm:

Trào lưu F&B sao cho bền?

Nguồn TTXVN