Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như: hàng rau quả tăng trên 70% và gạo tăng trên 36%. Ảnh: Quý Hòa.

 
Lam Nhi Thứ Tư | 27/12/2023 14:10

Năm 2023: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 53 tỉ USD

Thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỉ USD, mức cao nhất trong những năm gần đây và chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước.

Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Sản lượng lúa đạt 43,4 triệu tấn, tăng 1,7% so với năm 2022, sản lượng thịt hơi các loại đạt 7,6 triệu tấn, tăng 3,5%; sản lượng thủy sản 9,3 triệu tấn, tăng 2,9%.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53 tỉ USD, thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỉ USD, mức cao nhất trong những năm gần đây và chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước.

Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như hàng rau quả tăng trên 70% và gạo tăng trên 36%, gạo ST25 lần thứ 2 đạt giải quán quân, ngon nhất thế giới.

Có thể bạn quan tâm:

Nông nghiệp xanh tăng lực đẩy xuất khẩu

Việt Nam xuất siêu thặng dư kỷ lục 26 tỉ USD trong năm 2023

Nguồn TTXVN