Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7/2023 ước đạt hơn 1 triệu lượt người, tăng 6,5% so với tháng trước. Ảnh: dulichViet

 
Lam Nhi Thứ Ba | 01/08/2023 11:41

Khách quốc tế đến Việt Nam gấp 6,9 lần cùng kỳ năm trước

Tính chung 7 tháng năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 6,6 triệu lượt người, gấp 6,9 lần cùng kỳ năm trước.