Năng suất lúa ước đạt 61 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 43,5 triệu tấn, tăng 0,8 triệu tấn. Ảnh: Quý Hoà

 
Lam Nhi Thứ Sáu | 05/01/2024 13:30

[Infographic] Kinh tế Việt Nam năm 2023

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 tăng trưởng tích cực, giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2023 ước đạt 32,91 tỉ USD, tăng 5,7% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý IV/2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,5 tỉ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với quý III năm 2023. Tính chung cả năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 355,5 tỉ USD.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu năm 2023, nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 313,73 tỉ USD, chiếm 88,3%. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2023 ước đạt 30,63 tỉ USD, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý IV/2023, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 90,2 tỉ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,3% so với quý III năm 2023. Tính chung cả năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 327,5 tỉ USD.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 96,8 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 111,6 tỉ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 12/2023 ước tính xuất siêu 2,28 tỉ USD. Tính chung cả năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 28 tỉ USD (năm trước xuất siêu 12,1 tỉ USD).

Có thể bạn quan tâm:

Bảy nguồn thương mại chính của Mỹ

Năm 2023: CPI bình quân tăng 3,25%

Nguồn TTXVN