Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu gạo trong 4 tháng đầu năm 2023, đạt mức tăng cao nhất trong nhóm nông sản chủ lực. Ảnh: Freepik

 
Trịnh Tuấn Thứ Hai | 08/05/2023 09:55

[Infographic] Kim ngạch xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm tăng 54,5%

Khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo ước đạt 2,95 triệu tấn với 1,56 tỉ USD, tăng 54,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.