Khách quốc tế ở khu vực châu Á chiếm 2,67 triệu lượt người. Ảnh: VietnamPlus

 
Lam Nhi Thứ Tư | 03/05/2023 16:50

[Infographic] 4 tháng năm 2023: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 19,2 lần

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,68 triệu lượt người, gấp 19,2 lần cùng kỳ năm trước.